Zelenyi Ogonyok (1964)

  • Anno: 1964
  • Language: en

Anatoli Papanov

Boris Ivanovich Zhmurkin

Svetlana Savyolova

Ira Savyolova

Ivan Ryzhov

Vasily Stepanovich

Vsevolod Sanayev

a retired man

Vasiliy Livanov

Oleg Nikolaevich Korzhikov

Vladimir Rautbart

a Georgian

Emmanuil Geller

the grandpa of Shurik and Yurik
Scrivi uno

Sorry, no results found.