Shizuka Itō

Ai-chan/Yatterman No. 2 (voice)

Hiroyuki Yoshino

Gan-chan/Yatterman No. 1 (voice)

Kôichi Yamadera

Narrator/Odate-buta/various Yatta characters (voices)

Kouichi Yamadera

Narrator/Odate-buta/various Yatta characters (voices)

Jōji Yanami

Boyakki (voice)

Junpei Takiguchi

Dokurobee (voice)

Kazuya Tatekabe

Tonzura (voice)

Noriko Ohara

Doronjo (voice)

Miyuki Sawashiro

Prince Puramon (voice)

Yuko Sanpei

Dokubon (voice)

Shizuka Itou

Ai-chan/Yatterman No. 2 (voice)
Scrivi uno

Sorry, no results found.