Pride (2009)

Follows two budding opera singers who go from rivals to "best partners."

Original Title: プライド

Regia:
  • Shusuke Kaneko
Sceneggiatura:
  • Anno: 2009
  • Durata: 126 min.
  • Paese:
  • Language: 日本語

Reiko Takashima

Natsuko Ikenohata

Midoriko Kimura

Tami Midorikawa

Hikari Mitsushima

Moe Midorikawa

Dai Watanabe

Ranmaru Ikenohata

Mitsuhiro Oikawa

Takashi Jinno

Saori Yuki

Professor Yamamoto

Hiroyuki Nagato

Konsaburo Hoshino

Kurokawa Tomoka

Sayaka Higashino

Tomoka Kurokawa

Sayaka Higashino
Scrivi uno

Sorry, no results found.